AİLE DİZİMİ

AİLE DİZİMİ

Bazen annemiz ve babamız aracılığıyla bize akması gereken sistemik enerji akmıyor olabilir. Ya da hiç bilmeden belki de hiç tanımadığımız bir aile büyüğümüzün bir travmasını taşıyor olabiliriz. Ve bu ihtiyaç duyup alamadığımız olması gereken akış; bir yerlerde bloke olmuş bir enerjiye, akmayan sevgiye, bize aktarılmış olan bir duyguya dönüşebilir.  Aile dizimi çalışmasıyla, yaşanan bir sorunun ya da sıkıntının altındaki aile dinamiklerimizi fark edip kabul etmenin özgürleştirici gücüyle çözüm bulabiliriz.