KADIN ÇEMBERLERİ

KADIN ÇEMBERLERİ

Kadim zamanlardan beri bir araya gelerek yaslarını, umutlarını, güçlerini, güçsüzlüklerini ve kadınlığa dair nice dinamiği konuşup paylaştıkları toplanma biçimi olmuştur Kadın Çemberleri. Birbirimize ilham olmak, birbirinin karşısında değil de yanı başında olan kız kardeşlik geleneğini yaşatmak için tutulan bu alanda davetimiz, bu birliğin parçası olmak isteyen her kadına.